Mitt högre syfte är att låta livsglädje och engagemang ske genom mig.   

”Niklas inger ett starkt förtroende genom sitt äkta och varma engagemang som är tydligt i kund- och ledarskapssituationer. Han drivs av värderingar, är ytterst professionell och har ett genuint intresse för människor och affärer. Niklas vill på ett effektivt sätt få både organisatoriska och mänskliga system att växa. Han inspirerar som mest när han på sitt välkomnande sätt lyfter sina medarbetare och kunder samt kombinerar sin struktur, sårbarhet, styrka och humor. Niklas har en kompromisslös vilja att leverera det bästa, han ligger i framkant, är strategisk och vågar se utanför de traditionella ramarna med sitt genuina engagemang för uppdragsgivarens utmaningar.”
— Niklas Delmars professionella rykte. Sammanställningen baseras på svar från 13 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i oktober 2014. Detta har analyserats av Per Frykman.

 

min livsuppgift

Att låta livsglädje, engagemang och arbetsglädje ske genom mig. 

 

MIN dröm

Att mer än hälften av jordens befolkning är engagerade i sin egen utveckling och i sina arbeten. Då mår både individen och de grupper, organisationer och samhällen som individen är en del av bättre och skapar fina resultat.

Jag drömmer om en värld där vi lyssnar på varandra med intentionen att förstå och talar med varandra. En värld där vi tillsammans drar vårt eget strå till stacken för att lämna en ännu bättre värld efter oss än den vi föddes in i. 

 

MINa drivkrafter

Att bidra till ett mer engagerat samhälle. Det är då de riktiga resultaten skapas. Samma sak gäller för grupper och organisationer. 

 

MINA talanger

Att agera budbärare av budskap genom att föreläsa och utbilda.

Att se affärsmöjligheter genom att koppla ihop människor och idéer. 

Att se hur olika människor eller frågor hänger samman och kan tas till en ny nivå genom att bli sammankopplade.

 


vad hjälper jag till med?

  • Inspirationsföreläsningar via Hej Engagemang! för organisationer eller individer kring vikten av eget ansvar, engagemang, talangbegreppet och ledarskap.

  • Långsiktigt engagemangsarbete med ledningsgrupper eller andra grupper i en organisation via Hej Engagemang!