Efter en större team-transformation är det dags för vårt team att ta nästa steg tillsammans med fokus på att stärka vårt samarbete och varandra. Vi behöver hjälp att lyfta oss och vårt engagemang, som individer och grupp till nästa nivå. Niklas förmåga att se styrkor och potential hos individer, såväl som hos team, gör honom till en självklar och trygg partner på vår fortsatta utveckling. Med Niklas inspirerade, varma och engagerande sätt har vi fått en flygande start med ett engagerat team och lyft blicken framåt. Får du möjligheten att gå in i partnerskap med Niklas, ta den – det blir början på en inspirerad framtid!
— Johanna Sjöborg, General Manager Henkel Norden Beauty Care Retail / Laundry & Home Care
När jag tog över en ny verksamhet på ÅF konstaterade jag att det rätta engagemanget saknades och att det behövdes en gemensam syn och språk kring engagemang bland alla medarbetare. Hittade då Niklas via LinkedIn och tog kontakt med honom. Vi träffades för ett första möte för att se om vi hade något gemensamt och snabbt insåg jag att här har vi en person som kan beskriva, på ett enkelt sätt, att engagemang inte enbart handlar om chefer eller om anställda utan det handlar om medarbetare och det är alla anställda.

Detta slutade med att Niklas på sitt fantastiskt medryckande sätt föreläste för all min personal och där började vår resa mot ökat engagemang. En resa som verkligen har varit fantastisk med Niklas hjälp och som har ökat engagemanget hos oss på ett sätt som jag inte trodde var möjligt på så kort tid.
— Pär Lundberg, Segmentschef, ÅF Infrastructure
Nyss hemkommen från en tredagarskonferens med vårt underbara gäng på Ergoff. Tre fantastiska dagar där Niklas fick förmånen att sätta tonen genom att inleda vistelsen. Detta var den perfekta starten på dagarna.
Under en eftermiddag gavs teamet möjlighet till nya insikter om sig själva och varandra. Med en självklar närvaro, mycket värme och övertygelse lyckas Niklas skapa en personlig dialog med samtliga deltagare och föra teamet närmare varandra. Stort tack.
— Hanna Larsson, VD, Ergoff miljö
Niklas har varit hos oss på Eslövs kommun vid två tillfällen. Vid första tillfället var det med ledare inom Serviceförvaltningen. Andra gången för alla medarbetare inom förvaltningen. Båda tillfällena var superbra då Niklas anpassade sin föreläsning utifrån vem som fanns i rummet. Han skapar en underbar atmosfär oavsett om det är 20 eller 200 personer och han har verkligen en förmåga att engagera.
Några kommentarer från medarbetarna: “Detta var det bästa vi haft, någon gång”, “Jag skulle kunna lyssna en timme till”, “Niklas bjöd på sig själv och berättade om hur livet är”. Berättelsen om de små stegen gjorde direkt verkan. Jag kan varmt rekommendera Niklas som gjort stort avtryck hos oss på Serviceförvaltningen i Eslövs kommun.
— Kerstin Wulff, Chef Serviceförvaltningen, Eslövs kommun
I samband med att vi samlade Pågens ledare för att skapa samsyn kring kultur och värderingar, ville vi ha en talare som med enkla och verklighetsbaserade exempel skapade medvetenhet och engagemang.

Detta gjorde Niklas med stor energi, värme, tydlighet och passion! Niklas hade förmågan att relatera till vår verklighet så att vi som individer kunde ta till oss konkreta tips och råd. Vi var alla eniga om att Niklas bjöd på en mycket värdefull förmiddag!
— Mia Falk, f.d. HR-Direktör, Pågen (nu HR Manager Orkla Foods)
Niklas är en av de mest närvarande personer jag mött. Tillsammans med sitt enorma engagemang, avslappnade humor och ett genuint intresse för människor gör det hans föreläsningar intressanta, inspirerande och roliga. Niklas blandar engagerat fakta och kunskap med incidenter från livet som gör det lätt för alla att relatera.

Niklas talade om medarbetarengagemang och målsättningar på vår Kick off, och vi fick mycket positiv feedback från alla deltagare. Niklas uppskattades för att vara personlig, äkta och ytterst inspirerande. En väldigt värdefull dag för alla i bolagen.
— Malin Böhmer, VD, Stories Untold
Vi har under en längre tid anlitat Niklas för både kortare inspirationsföreläsningar och för heldagsutbildningar i grupper från 35 personer till över 1000 deltagare. Vi kan konstatera att Niklas är tveklöst en av våra mest uppskattade föreläsare. Med sin personliga stil, sitt brinnande engagemang och sin avväpnande humor kommer han snabbt deltagarna in på livet och får mandat att påverka genuint viktiga och personliga frågor.

Niklas eget engagemang för att fortsätta växa och utvecklas skiner igenom i allt han gör. Han är en proffsig scentalang med mycket egna erfarenheter både från näringslivet och från ett eget liv kantat av modiga beslut.
— Charlie Söderberg, Rikedomscoach
Vi hade ett behov av en talare som kunde nå fram till en stor internationell publik med väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Niklas gjorde precis det och mycket mer! Med stor passion och väldigt mycket energi så höll han oss, genom praktiska exempel tagna från hans egna verklighet, trollbundna under hela tiden han var på scen. På ett inspirerande och varmt sätt kunde Niklas berätta om sin egen resa och erfarenheter, vilket gjorde allt väldigt autentiskt och alla tips lätta att ta till sig. Vi ville ha en person som alla i publiken kunde relatera till och känna ”kan han göra det så kan jag också åstadkomma en förändring”, Niklas möjliggjorde precis det! Niklas var en av ett par talare hos oss, ALLA pratade om Niklas efteråt!
— Filip Alderin, Global Business Area, CFO
Sedan ett år driver jag tillsammans med två kollegor ett nätverk för kvinnor på IBM i Sverige. Vi anordnar fyra nätverksträffar per år här i Stockholm och då vi planerade årets första träff hade vi ett tydligt mål: deltagarna skulle lämna sessionen med mer inspiration, energi och råg i ryggen än vad de hade när de kom. Jag drog mig till minnes en föreläsare jag lyssnat på i höstas, som givit mig exakt just det: Niklas Delmar.

Sagt och gjort - vi kontaktade Niklas, och berättade att vi liksom han tror på samarbete och att ensam inte är stark och att vi därför startat ett nätverk för kvinnor i vår organisation. Ville Niklas komma och berätta om hur man hittar sina superkrafter på vår nätverksträff? Ja, det ville han! Och det gjorde han med ett engagemang som kändes ända till sista bänk. Med sin föreläsning om engagemang, om varför vi mår som vi mår i vårt land och om hur man själv hittar sina superkrafter, bidrog han både till självreflektion och spegling - något som många i publiken bekräftat för oss efteråt. Att vi dessutom fick skratta ett antal gånger under föreläsningen gav ytterligare energi. Stort tack för det, Niklas!
— Anna Sternbrink Olsson, Communications Manager, IBM Svenska
Niklas och jag har känt varandra länge och jag har följt hans spännande resa mot att bli Herr Engagemang/Mr. Engagement i Sverige med stort intresse. Niklas har inte bara kommit och föreläst på Telia i Sverige utan även gästspelat i Moskva under tiden jag var HR-direktör på Oriflame där och han passade även då på att imponera på Rysslands största Employer Branding-spelare Future Today samt Rysslands svar på Financial Times (Izvestia). Med sitt unika egna uttryck, sitt mod och sin humor så sitter alla lyssnare som klistrade när Niklas river av sina spektakulära (i vårt fall) framtidsspaningar och sin syn på talanger och vad som driver talanger. Han intar scenen, han sprudlar och han får med sig åhörarna att skratta, tänka efter och fråga frågor. Han tål att bli utmanad och men kan även smälta den mest misstänksammes åhörarens hjärta. Jag ser fram emot mer stunder och samarbete med Niklas i hans viktiga värv- engagemanget!
— Clara Bodin, HRBP Eurasia, Telia Company