Här är några av de olika initiativ jag är engagerad i.
På ett eller annat sätt. 

HEJ ENGAGEMANG!

HejEngagemang! är en plattform med syftet att öka svenskarnas engagemang för sina egna liv och för sina arbeten. Målet är att minst 50% av svenskarna skall vara engagerade i sina arbeten år 2050. Mina medgrundare och engagerade partners i detta initiativ är Emma Egnell och Johan Book.