Lilla stegets kraft - allting är möjligt! 
Den gyllene metoden för att skapa hållbar förändring.

 

mitt liv före lilla stegets kraft

Förr brukade jag ägna slumpvisa minuter, timmar och dagar åt att analysera och planera allting som jag ville eller "borde" ändra på i mitt liv. Sedan gjorde jag en storstilad plan, satte ett riktigt
utmanande mål, på gränsen till ouppnåeligt och genomförde sedan 1-10 procent av planen.
Därefter hittade jag på en ursäkt och avvek sedan från planen.

 Mitt vanligaste och mest återkommande exempel var mitt nyårslöfte, år efter år, att i år var minsann året när jag skulle börja träna igen. Jag köpte träningskort, nya träningskläder, gick på gymmet i januari, blev förkyld i februari och gick aldrig tillbaka till gymmet, förrän i januari året efter...
Målet var helt enkelt för högt satt och kändes ändå ouppnåeligt nu när jag hade varit förkyld etc. 

Någon som känner igen sig? 

mitt liv i dag

Nuförtiden gör jag tvärtom. En dag per månad, investerar jag en timme med mig själv där jag gör en nulägesanalys kring hur det ser ut i mitt liv just nu när det gäller mina tre stora projekt:
god hälsa, goda relationer och bra hushållning av
min tid, mina pengar och min energi.

Därefter bestämmer jag mig för vad jag vill börja, fortsätta och sluta göra. Sedan prioriterar jag om i min kalender och i min planering så att jag gör de saker med min tid som jag vill göra,
de saker som jag känner bidrar till mitt eget och andras liv på ett positivt sätt samtidigt som jag har roligt när jag gör de.

Ett exempel är att istället för att jag sätter ett mål att jag skall träna tre gånger på gymmet per vecka (vilket alltid tidigare var svårt för mig att skapa tid till) sätter jag ett mål
att jag skall gå minst 30 minuter om dagen.
Och vet du vad?
Då blir det gjort. Med lätthet och glädje dessutom.

Detta är för mig vad lilla stegets kraft handlar om.
Att se till att göra det enkelt och roligt för mig att skapa en varaktig och hållbar förändring. 

HUR ALLT HÄNGER IHOP

Det coolaste av allt med lilla stegets kraft är att det stämmer så otroligt bra överens med en av de teorier från arbetspsykologi-forskningen som vi på HejEngagemang använder oss mest av i vårt arbete för ett mer engagerat Sverige, nämligen Goal Setting Theory. Denna teori som är en metaanalys, vilket betyder att den är svår att ifrågasätta gällande sin validitet, handlar i all sin enkelhet om följande:

Sätt följande mål:

  • Resultatmål - det här vill jag ska hända

  • Process- och prestationsmål - det här ska jag göra och vara för att öka sannolikheten att resultatmålen ska hända

  • Läromål: det här ska jag lära mig för att bli ännu bättre i mitt görande och varande

Följ upp på slitet, dvs skapa en struktur där du blir uppföljd på ditt görande, varande och lärande i första hand och på resultaten i andra hand. Då ökar du sannolikheten att öka din arbetsprestation med upp till 25%.

Använd dig också av en så kallad After Action Review, AAR, som innebär att du när du följer upp ställer dig följande frågor:

  • Vad var målet/intentionen?

  • Vad blev resultatet?

  • Vad gjorde jag bra och varför?

  • Vad gjorde jag mindre bra och vad kan jag göra annorlunda nästa gång?

Kombinerar du tankesättet med Lilla stegets kraft med Goal Setting Theory, ja då blir du på gränsen till ostoppbar i ditt görande, varande och lärande och sannolikt också i ditt skapande av hållbara resultat över tid.

Kom också ihåg att även vila, återhämtning och reflektion är ett görande. Det ska också in i kalendern. Annars riskerar vi att hamna i honungsfällan där vi vi gör för mycket av det roliga, får upp en otrolig fart och i all hast riskerar att missa att vi också behöver återhämta oss.

Lycka till med ditt skapande av dina hållbara vanor!