Vi hade ett behov av en talare som kunde nå fram till en stor internationell publik med väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Niklas gjorde precis det och mycket mer! Med stor passion och väldigt mycket energi så höll han oss, genom praktiska exempel tagna från hans egna verklighet, trollbundna under hela tiden han var på scen. På ett inspirerande och varmt sätt kunde Niklas berätta om sin egen resa och erfarenheter, vilket gjorde allt väldigt autentiskt och alla tips lätta att ta till sig. Vi ville ha en person som alla i publiken kunde relatera till och känna ”kan han göra det så kan jag också åstadkomma en förändring”, Niklas möjliggjorde precis det! Niklas var en av ett par talare hos oss, ALLA pratade om Niklas efteråt!
— Filip Alderin, Global Business Area, CFO
Fotograf: Denise Lissert Holm

Fotograf: Denise Lissert Holm

Att föreläsa är ett av mina största intressen och ett av mina kraftfullaste verktyg för att bidra till andra människor. Då min livsuppgift är att använda mitt eget engagemang till att få fler människor att ta ansvar för och engagera sig i sina egna liv och därigenom göra mer för andra, älskar jag att använda föreläsande som medel för att nå ut med olika budskap.

Jag har de senaste åren föreläst för tiotusentals människor, mindre och större grupper, svenskspråkiga och engelsktalande, företagsledningar, studenter, entreprenörer och pedagoger.

Jag ger i min föreläsning en rad insikter kring kraften i ett starkt medarbetarengagemang. Forskningen visar att engagemang korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande och organisationens lönsamhet och omsättning. Att bygga goda resultat på kort sikt utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.

I min föreläsning kommer jag också att berätta mer om hur vi skapar ett ökat engagemang på individnivå. Så att du som ledare, av andra och av dig själv, får tag på ett par nya verktyg som hjälper både dig själv gällande ditt eget engagemang och samtidigt ger dig verktyg att ge rätt förutsättningar till dina kollegor/medarbetare så att de tar ett större självledarskap över sitt eget engagemang.