Vi hade ett behov av en talare som kunde nå fram till en stor internationell publik med väldigt olika bakgrund och förutsättningar. Niklas gjorde precis det och mycket mer! Med stor passion och väldigt mycket energi så höll han oss, genom praktiska exempel tagna från hans egna verklighet, trollbundna under hela tiden han var på scen. På ett inspirerande och varmt sätt kunde Niklas berätta om sin egen resa och erfarenheter, vilket gjorde allt väldigt autentiskt och alla tips lätta att ta till sig. Vi ville ha en person som alla i publiken kunde relatera till och känna ”kan han göra det så kan jag också åstadkomma en förändring”, Niklas möjliggjorde precis det! Niklas var en av ett par talare hos oss, ALLA pratade om Niklas efteråt!
— Filip Alderin, Global Business Area, CFO
Fotograf: Denise Lissert Holm

Fotograf: Denise Lissert Holm

Att föreläsa är ett av mina största intressen och ett av mina kraftfullaste verktyg för att bidra till andra människor. Då min livsuppgift är att använda mitt eget engagemang till att få fler människor att ta ansvar för och engagera sig i sina egna liv och därigenom göra mer för andra, älskar jag att använda föreläsande som medel för att nå ut med olika budskap.

Jag har de senaste åren föreläst för tiotusentals människor, mindre och större grupper, svenskspråkiga och engelsktalande, företagsledningar, studenter, entreprenörer och pedagoger.

Jag ger i mina föreläsningar en rad insikter kring eget ansvar, självledarskap, medarbetarengagemang och ledarskap för att skapa ökade förutsättningar för ett ökat välmående, ökade prestationer och hållbara resultat. Arbetspsykologiforskning visar att ett ökat engagemang, dvs en ökad grad av frivillig ansträngning, korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande, ökade prestationer och organisationens hållbara resultat. Att bygga goda resultat på kort sikt, utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang, är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.